Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Limburg.

Radicaal nieuwe benadering van de landbouw voorkomt bodemverdichting

Bodemverdichting in de landbouw is het gevolg van het exponentieel toenemen van het gewicht van de hedendaagse landbouwvoertuigen. Deze zware machines dragen het gewicht via de banden over op de bodem, waardoor de bodem gaat verdichten. Dit leidt tot een (bijna) onomkeerbaar ecologische uitdaging waardoor de conditie van veel landbouwgronden verslechtert met een vermindering van de opbrengst tot gevolg. Daarnaast zorgt bodemverdichting voor een steeds hoger oplopend gebruik van brandstof, chemicaliën en kunstmest. Ook het maatschappelijke draagvlak voor alsmaar groter wordende landbouwvoertuigen op de openbare weg neemt af, met name in de stedelijke gebieden. Het is duidelijk dat de grenzen zijn bereikt en het tijd is voor een radicaal andere manier van landbouw.


Projectpartners AgXeed en Phact gaan samen werken aan de ontwikkeling van een innovatieve platformtechnologie gebaseerd op lichtgewicht autonome landbouwvoertuigen. Het radicaal nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om de voertuigen “op maat” voor de specifieke op taak te ontwikkelen.

Een video zegt meer dan 1000 woorden..

Bekijk de video hiernaast