Portfolio

Wij zijn trots op onze klanten en de projecten die we voor ze mogen doen. 

Het overzicht hieronder geeft een goed beeld van de diversiteit van de

door ons gerealiseerde projecten.

OutSystems
Mobiele Applicaties
Web Applicaties
Internet of Things
Big Data
Hardware ontwikkeling


OutSystems

Boels Rental Phact

Boels Rental

OCR Touch

Boels zet verdere stappen in Operational Excellence. Dit vanuit de strategie om een efficiëntere en meer digitale organisatie te krijgen zijn er stappen gezet middels het OCR Touch project. OCR Touch draagt bij aan een efficiënter werkproces door de inzet van microservices in combinatie met ontwikkelde business logica. Met Phact als partner is Boels in staat om dit project succesvol te lanceren. De app bespaart tijd, verhoogt de datakwaliteit en professionaliseert de werkprocessen van Boels.

Hendrix Genetics Phact

Hendrix Genetics

Intelligent transport app

Phact heeft voor Hendrix Genetics USA een applicatie ontwikkeld die gedurende het transport precies weet wat er met het te vervoeren object gebeurt. De applicatie is ontwikkeld om de papieren stroom te vervangen voor digitale verwerking. De applicatie biedt Hendrix Genetics meer inzicht in de status van het object gedurende het vervoer.

De volgende stap is om dit middels sensoren volledig geautomatiseerd plaats te laten vinden.

Worqer Phact

Worqer

Digitale banen platform

Worqer is het digitale werkplatform voor jongeren. Het platform is ontwikkeld voor de jeugd tussen de 15 en 23 jaar (Worqers). Het unieke aan het platform is dat je snel en gemakkelijk kunt solliciteren en meer verdient als het minimum loon. Als kers op de taart wordt de Worqer ook nog binnen 24 uur betaald.

Phact heeft zowel voor de Worqer als voor de werkgevers een platform ontwikkeld wat zowel werkt via web als via mobiele apps.

Vebego Groep Phact

Vebego Groep

Strategisch IT-advies en beheer OutSystems applicaties

Voor de Vebego groep is Phact de strategisch IT partner. Hierbij heeft Phact een adviserende rol op het gebied van nieuwe technologieën en andere IT ontwikkelingen. Alle in OutSystems ontwikkelde applicaties worden door Phact in beheer genomen. Daarbij beoordeelt Phact de kwaliteit van de aangeleverde software die ontwikkeld zijn o.a. op het gebied van architectuur, naamconventies en nog diverse andere punten.

Vitelia Phact

Vitelia

 "Mijn Vitelia" portal inclusief webshop

Vitelia is een dynamische coöperatie waarin het leden- en klantbelang voorop staat. Vitelia heeft Phact gekozen om een ‘Mijn Vitelia’ omgeving te ontwikkelen waarin de relatie tussen Vitelia en haar klanten volledig tot uiting komt, een centraal punt waar alle klantinformatie op eenduidige manier beschikbaar is voor alle betrokkenen, op elk moment. Ook is er een webshop gekoppeld aan de ‘Mijn Vitelia’ omgeving. Via deze webshop wordt het eenvoudiger en laagdrempeliger voor klanten om een bestelling te doen en is het bestelproces verder geautomatiseerd.

Cordstrap Phact

Cordstrap

Plantool

Voor Cordstrap, specialist op het gebied van ladingzekering en producent van polyestercomposiet omsnoeringen, ontwikkelde Phact een digitaal planbord ten behoeve van het productieproces. De geleverde oplossing geeft Cordstrap de mogelijkheid om eerder bij te sturen en efficiënter te produceren. De oplossing is ontwikkeld op basis van OutSystems en heeft met een minimale impact op de operatie een grote impact op de organisatie bewerkstelligd.

Lidl Delicieux Phact

Lidl

Delicieux app

Phact heeft de Delicieux app voor Lidl ontwikkeld. Middels deze app zijn klanten van Lidl in staat om alle Delicieux producten on-line te bestellen, zodat ze zeker weten dat ze deze voor de feestdagen in huis zullen hebben. Een bestaande bestelling kan bekeken en gewijzigd worden. Door gebruik te maken van een unieke identifier per klant is hier de veiligheid goed geborgd.

dorel-roadshow-app

Dorel Juvenille (Maxi-Cosi)

Roadshow app

Vanwege het Covid-19-virus wordt een internationale toonaangevende trendshow voor premium baby- en peuterproducten geannuleerd. Daarom heeft Dorel besloten om met een Roadshow-truck naar haar klanten te gaan. Uitgerust met een tablet kunnen de verkooporders compleet worden verwerkt in onze Mobile Roadshow App. Een extra feature is dat de applicatie ook offline functioneert. Het management van Dorel heeft ook een totaaloverzicht in de back-end applicatie van alle gerealiseerde verkoopresultaten.

Alpheios Phact

Alpheios

Enquête applicatie

Alpheios is specialist in reinigings- en schoonmaakproducten. We hebben een responsive applicatie gebouwd om eenvoudig een vragenlijst in te vullen. Tijdens een bezoek kan de vragenlijst worden ingevuld en kunnen aanbevelingen worden toegevoegd. Na het invullen van de vragenlijst wordt er een gedetailleerd rapport per e-mail naar de klant gestuurd in zijn of haar eigen taal.

Hendrix Genetics Phact

Hendrix Genetics

Optimalisatie levenscyclus varkens

Phact heeft voor Hendrix Genetics de Hypor (web) applicatie ontwikkeld. De applicatie geeft optimaal inzicht in de levenscyclus van varkens. Dit met als doel om alleen de genetisch sterkste varkens te fokken. Gedurende de hele levenscyclus worden talloze details bewaard (denk aan gewicht, vaccinaties, stamboom, afstammelingen etc.).


Bij de ontwikkeling van deze applicatie waren een aantal uitgangspunten belangrijk: gebruiksvriendelijkheid en offline mogelijkheden. Voor dit laatste uitgangspunt maakte Phact een slimme koppeling door automatisch gegevens in te voeren door een varken te taggen en de weegschaal te koppelen aan de applicatie.

Cordstrap Phact

Cordstrap

Integratieplatform

Cordstrap uit Venray biedt wereldwijd klanten oplossingen om ladingen veilig op de plaats van bestemming aan te laten komen. Ten behoeve van de bedrijfsvoering wil het internationaal opererende bedrijf de zekerheid dat data

tussen de verschillende IT-oplossingen zich ongehinderd laat uitwisselen. Een generieke stekkerdoos gaat de basis vormen voor alle datakoppelingen.

Alpheios Phact

Alpheios

Intelligente document oplossing

Alpheios is de partner op het gebied voor innovatieve schoonmaakoplossingen. Daarnaast ook specialist in reinigings- en schoonmaakproducten. Phact heeft een 'responsive' applicatie gebouwd om eenvoudig een vragenlijst in te vullen. Tijdens een bezoek aan de klant kan de vragenlijst worden ingevuld en kunnen aanbevelingen worden toegevoegd. Na het invullen van de vragenlijst wordt er per e-mail een gedetailleerd rapport naar de klant gestuurd.

Cordstrap Phact

Cordstrap

Risico Assesment Tool

Phact heeft de Moisture app ontwikkeld. Deze app geeft de klanten van Cordstrap inzicht in de mogelijke risico's van vochtvorming tijdens transport. Op basis van deze risico's helpt de app bij het maken van de juiste keuze voor het juiste gereedschap.

Cordstrap geeft haar klanten een instrument om vooraf het risico op vochtvorming tijdens transport in kaart te brengen. Ook kan iedere klant eenvoudig berekenen welke besparing er gerealiseerd kan worden met de vochtabsorberende producten van Cordstrap.

Mobiele applicaties

Munckhof Phact

Munckhof

Mobiele app voor Leerlingenvervoer

Met 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en reizen. Munckhof streeft ernaar haar dienstverlening naar de klant continu te optimaliseren. Munckhof volgt daarbij nauwlettend de ontwikkelingen in de markt en anticipeert direct op nieuwe trends en ontwikkelingen. Phact ondersteunt Munckhof in haar doelstellingen door mee te werken aan innovatieve softwareoplossingen. Zo zijn de klanten van Munckhof ervan verzekerd dat mobiliteit zo goed en efficiënt mogelijk is geborgd.

Web applicaties

Scheuten Glas Phact

Scheuten glas

Digitalisering klantinteractie

Scheuten glas heeft de ambitie om te groeien. De groei moet gerealiseerd worden zonder extra medewerkers en mét slimmer verdergaande digitaliseringsoplossingen. Digitalisering van interne processen, handmatige handelingen, orderafhandeling en slimme integraties zijn hierbij wezenlijke onderdelen.


De eerste stap in de verdergaande digitalisering is de ontwikkeling van een klantportaal. Initieel om klanten inzicht te geven in lopende orders en bijbehorende status. Vervolgens om ook aanpassingen van orders te faciliteren, het indienen van servicevragen te kunnen verwerken en om een volledige order op maat te kunnen plaatsen. Het einddoel is om de volledige klant-interactie digitaal te kunnen faciliteren.

Veluwe Granen Phact

Veluwe granen

Planning optimalisatie 

Phact heeft met behulp van exacte locatiebepalingen een systeem ontwikkeld waarbij de expected time of arrival (ETA) kenbaar worden gemaakt. Op basis van aan- en afmeldingsdata van de chauffeurs is dit gerealiseerd. Via een SMS worden de stakeholders persoonlijk op de hoogte gesteld van de updates omtrent het transport en de ETA. In de meldingen wordt een link verwerkt naar een portal met realtime informatie over het transport en de bijbehorende order.

TKI Dinalog Phact

TKI Dinalog

Synchromodaal container transport systeem

Voor één van de projecten binnen TKI Dinalog, het Smart Data Factory Innovation project, heeft Phact een synchromodaal container transport systeem ontwikkeld. Het systeem geeft middels een app en webtool inzicht in de huidige en verwachte status van containers en verwachte aankomststijd op verschillende locaties op de corridor Rotterdam – Limburg. Zowel voor de binnenvaart als voor het wegvervoer. Hiervoor wordt real-time data verzameld over de planning van partijen, de positie van voertuigen en vaartuigen en de status van containers.

Schilt Bedrijven Phact

Schilt bedrijven

Oude software vervangen - Portal voor brieven en aanwezigheid

Schilt had twee applicaties die helaas niet zondermeer omgezet konden worden naar nieuwere besturingssystemen. Dat is vervelend omdat de huidige besturingssystemen uitgefaseerd werden en de applicaties binnen Schilt erg veel gebruikt worden. Daarop is besloten om de oude applicatie na te bouwen in een .NET omgeving. Door deze op een moderne .NET stack te bouwen kunnen de applicaties ook gehost worden op nieuwe servers.


De eerste applicatie is een Brieven portal.


De tweede applicatie is de presentie portal waarin alle medewerkers aangeven wanneer ze wel en niet bereikbaar zijn. Dit is een relatief eenvoudige applicatie, maar nog steeds zeer waardevol voor Schilt ook deze applicatie is nagebouwd.

OnderwijsMens Phact

OnderwijsMens

Digitaal Leraar- en Kindportfolio

Phact heeft voor OnderwijsMens, In lijn met onderwijskwaliteit.online, het kindportfolio ontwikkeld. Kindportfolio.online ondersteunt leraren en kinderen door systematisch leervragen te stellen. Leervragen om na te denken over zichzelf als lerende, passend bij de leeftijd en het onderwijs. Het is een digitale omgeving waar iedere leerling zijn of haar eigen profiel heeft en waar zowel leraren als kinderen inzicht hebben in behaalde of nog te behalen leerdoelen.


Naast het kindportfolio, ontwikkelt Phact samen met OnderwijsMens lerarenkwaliteit.online. Een écht onderwijsportfolio voor leraren, beschikbaar op ieder moment en elke plaats. Het portfolio maakt het voor leraren eenvoudig om te solliciteren. Daarnaast kan de leraar sturing geven aan zijn of haar eigen leerloopbaan.

IM Efficiency

Data cloud platform

Im Efficiency heeft, met 'SolarOnTop', een systeem ontwikkeld om vrachtwagens zuiniger te maken, door trailers uit te rusten met zonnepanelen, de energie daaruit op te slaan in accu’s en beschikbaar te stellen aan de truck en elektrische gebruikers. De doelen zijn besparing van brandstof en het reduceren van CO2-uitstoot.


Phact heeft IM Effiency geholpen bij de ontwikkeling van een Cloud  Data Platform. De ontsluiting van deze data naar een data back-end, API-koppelingen en ook dashboards met KPI’s en settings. Met het data Cloud Platform is IM Efficiency is het product gereed voor de grote markt.

Bex BV

Digitalisering Inkoopproces

Bex levert verse friet en aardappelproducten aan haar klanten. Een gedeelte van de administratie, de afleverbonnen en verwerking daarvan, gebeurt nog analoog. Net zoals de werkbriefjes van het schoonmaakbedrijf vergt dit behoorlijk wat handwerk en is het foutgevoelig en daarmee niet meer van deze tijd. We hebben daarbij gekozen voor een aanpak dat we het project uit een aantal fases hebben opgedeeld waarin er zo snel mogelijk een werkend basis-systeem staat dat op basis van gebruik en ervaring eenvoudig uitgebreid kan worden. Uitgangspunt is om eerst de huidige situatie te digitaliseren en vereenvoudigen en pas daarna additionele features toe te voegen.

OnderwijsMens Phact

OnderwijsMens

Digitaal Onderwijsportfolio

Door de onderwijskwaliteit in beeld te brengen ondersteunt OnderwijsMens schoolleiders en besturen. Dit geheel in lijn met het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van Onderwijs. Samen met OnderwijsMens heeft Phact afgerekend met de papierstroom en lijvige managementrapportages. Er is een digitale omgeving ontwikkeld en ingericht, waarin schoolleiders een volledige zelfevaluatie kunnen creëren. OnderwijsMens en Phact hebben na dit succes samen verder gebouwd aan een kindportfolio en een leraarportfolio.

Fysergo Phact

Fysergo

Digitalisering Werkplekscan

Fysergo (100% dochter van Arbo Unie) werkt doelgericht aan de gezondheid en inzetbaarheid van mensen binnen organisaties.

Met het VIPP Vlootschouw® programma helpt Fysergo zicht te krijgen op de duurzame inzetbaarheid van personeel. Het is een succesvolle aanpak die leidinggevenden houvast geeft om eenvoudig en resultaatgericht te sturen op inzetbaarheid. 

Phact heeft voor Fysergo de werkplekscan-systeem gedigitaliseerd. De medewerkers werken prettiger en komen bij klanten professioneel over. De resultaten van de scans zijn nu direct online voorhanden en beter doorzoekbaar voor zowel frontoffice als backoffice.

Internet of Things

Rotaid Phact

Rotaid

Slimme AED-kast

Rotaid is leverancier van AED-kasten. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand door het geven van een elektrische schok. Om te zorgen dat minder mensen sterven omdat een AED incompleet is, een lege accu heeft, of niet vindbaar is, heeft Phact Rotaid geholpen om de Rotaid 24/7 AED-kasten slim en connected te maken.


Doordat de Rotaid 24/7 met hardware en software connected en slim is gemaakt, is een AED-kast gerealiseerd die:

  • Voor hulpverleners altijd vindbaar is door locatiebepaling;
  • Automatisch alerts uitstuurt naar beheerders en zorgverleners wanneer hij geopend wordt;
  • Altijd goed beschermd is (ingebouwd alarm- en verwarmingssysteem);
  • 24 uurs monitoring heeft;
  • Mobiele internetconnectie heeft;
  • Is aangesloten op een webbased portal.
Agxeed AgBot Phact

AgXeed

AgBot - Zelfrijdend voertuig

Phact heeft voor de ontwikkeling van het autonome voertuig van AgXeed de basis van de digitale infrastructuur opgezet. Dit betekent dat alle communicatie van en naar het autonome voertuig door Phact ontwikkeld is en dat ook nog voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Dit betekent ook dat de gehele machinebesturing en bediening (planning) remote uit te voeren is middels smart devices (phones, tablets, etc.). Ook is er een planmodule ontwikkeld die op basis van het laagste brandstofverbruik, hoogste capaciteit en de laagste kosten de juiste keuze maakt voor AgXeed.

Lassche & Keizer Phact

Lassche & Keizer

Predictive maintenance 

Lassche & Keizer gaat verder dan alleen koelen. In opdracht van deze specialist in koudetechniek, airconditioning en klimaatbeheersing ontwikkelde Phact het product Cool Alert. Een Internet Of Things sensor monitoring oplossing waarmee vroegtijdig eventuele problemen aan koelinstallaties op klantlocatie kunnen worden gesignaleerd en voorkomen. Lassche & Keizer is door deze oplossing nog beter in staat de bedrijfszekerheid van de bij haar klanten geïnstalleerde koelsystemen te garanderen.

Microtron IoT Platform by Phact

Microtron

Internet of Things portal

Microtron is gespecialiseerd in de distributie van hoogwaardige en gespecialiseerde IT-producten. Microtron heeft behoefte aan een IoT-portal om de juiste werking van haar producten te kunnen tonen aan haar klanten. Phact heeft, op basis van de huidige SureSense-omgeving van Phact, een branded Microtron portal bouwen voor Microtron.

Verstraaten Express Phact

Verstraaten Express

Cold Chain Monitoring

Voor Verstraaten Groep heeft Phact een IoT-oplossing ontwikkeld voor geconditioneerd vervoer. De oplossing bestaat uit een netwerk van temperatuursensoren en een portaal met uitgebreide bewakings- en rapportagemogelijkheden. Verstraaten heeft hierdoor een sluitende temperatuurregistratie van vervoerde producten gedurende de hele ‘cold chain’, het transport van leverancier naar opslag of overslag en vervolgens naar de klant. Zo kan het bedrijf altijd achteraf aantonen aan haar klanten dat ze aan alle SLA's voldaan heeft.

Big Data

Telecom Phact

Grote telecomoperator

Statistische en visuele Big-data dashboards

Voor een grote telecomoperator, heeft Phact een netwerk monitoring applicatie gemaakt die gebruik maakt van statistische bewaking en dit inzichtelijk maakt in de vorm van grafieken. Met behulp van de historische data worden er voorspellingen gedaan, op basis van diverse wiskundige modellen, voor het te verwachten verkeerspatroon. Indien het actuele verkeerspatroon afwijkt van de voorspelde gegevens, wordt de support organisatie automatisch gealarmeerd en kan de betreffende support engineer de storing verder behandelen.

Nelissen Pluimvee Phact

Nelissen Pluimvee

Statistische en visuele Big-data dashboards

Phact heeft voor Nelissen Pluimvee management dashboards ontwikkeld in PowerBI. De dashboards zijn een visuele weergave van de data uit de klimaatbeheersingsomgeving. Het voordeel van PowerBI is dat met dit product voor een relatief lage prijs snel een bruikbare oplossing gemaakt kan worden en dat de klant zelf eenvoudig wijzigingen kan doorvoeren.

Hardware ontwikkeling

Rotaid Alarm Phact

Rotaid AED Cabinets

Ontwikkeling Alarm Systeem - 

Als onderdeel van de voortdurende productontwikkeling van Rotaid hebben wij samen met Rotaid en Inch Plastics een nieuw alarmsysteem ontwikkeld voor Rotaid. Het alarmsysteem is volledig opnieuw ontwerpen en voldoet aan de vereisten van elke installatie. Het nieuwe systeem, dat nog op batterijen werkt, wordt geleverd met twee geluidsniveau-instellingen die kunnen worden geselecteerd via een schakelaar op het systeem. Er is nu een luidheidsinstelling van 84dB en 98dB beschikbaar (gemeten op 1 meter van de luidspreker) om meer opties voor de gebruiker te geven en meer volume te bieden. Er is tevens een pauzeknop beschikbaar, waarmee de gebruiker het alarm tijdelijk kan pauzeren wanneer hij bijvoorbeeld bezig is met onderhoud. Het alarm wordt geactiveerd door dezelfde muntautomaat-magneet in het deksel en dit maakt het ook mogelijk om het alarm achteraf aan bestaande installaties toe te voegen.

Binnenkort ook jouw project hier?

arrow_drop_up arrow_drop_down