Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onderdeel van het beleid van Phact en een voorwaarde voor duurzame groei. Dit beleid wordt vanuit het 3P model, waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit, uitgevoerd.


Phact doet op een verantwoorde manier zaken met haar stakeholders en is met hen in gesprek over MVO. Daarnaast ondersteunt Phact diverse maatschappelijke projecten. Wij streven ernaar onze prestaties op het gebied van duurzaamheid continu te verbeteren.

"Als je onderneemt met respect voor mens en milieu, dan pas is je bedrijf toekomstbestendig"

People - de mensenkant

Wij hebben oog voor mensen binnen en buiten onze organisatie. Wij vinden het uitermate belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn binnen onze organisatie. Binnen Phact  staat de mens centraal. Onze prestaties hangen immers voor een groot gedeelte af van de inzet en de professionaliteit van onze medewerkers. De ontwikkelmogelijkheden van medewerkers is daarom een belangrijk aandachtspunt. 

Phact probeert daar waar mogelijk lokaal te werven. Door in goed contact te staan met de de onderwijsinstellingen in de regio zijn wij in staat om interessante (afstudeer)stages aan te bieden en kiezen veel starters uit de regio voor Phact.

Planet - 'groene' software 

Planet gaat over het op proactieve wijze betrekken van milieu gerelateerde consequenties van de bedrijfsvoering. Wij denken dat een beter milieu begint bij techniek. Dankzij technologische innovaties gaan we bijvoorbeeld steeds zuiniger om met energie, water en fossiele brandstoffen. Aangezien wij klanten hebben door heel Nederland is mobiliteit een belangrijk aandachtspunt. Waar logischerwijs mogelijk kiezen wij voor online meetings en communicatie via onze klantportalen.

 

Phact voert oude apparatuur op een verantwoorde manier af. Hiermee wil Phact onder andere voorkomen dat apparatuur op stortplaatsen belandt en natuurlijk ook dat informatie via oude informatiedragers naar buiten komt. Dit proces hebben we overigens volledig beschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid, waarvoor we het ISO 27001 certificaat hebben ontvangen.

Profit - Lokaal met impact

Als betrokken organisatie in de samenleving levert Phact  een bijdrage aan lokale initiatieven op het snijvlak van educatie en ICT, waarbij het maatschappelijk belang voorop staat. Daarnaast hebben wij onze diensten tegen kostprijs aangeboden bij de ontwikkeling van diverse betekenisvolle oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn een vacaturebank voor vrijwilligers tot een droomwensen app voor Make-A-Wish Nederland.

Phact en MVO

Samengevat gaat MVO over het continue balanceren van People, Planet en Profit in de bedrijfsvoering om het huidige en toekomstige leefklimaat zo optimaal mogelijk te houden en te maken. Phact onderzoekt de mogelijkheden om certificering op de MVO-prestatieladder te bewerkstelligen.

Phact is trotse Wish Partner van Make-A-Wish Nederland. 

Als Wish Partner steunen wij Make-A-Wish Nederland met het vervullen van de allerliefste wensen, want het leven van een ziek kind mag niet gaan over ziekzijn alleen. Vandaag is het World Wish Day, een dag om stil te staan bij de kracht van een Wish Journey. 


Wij zijn Wish Partner omdat wij maar al te graag bij willen dragen aan de missie van Make-A-Wish, het vervullen van zo veel mogelijk kinderwensen. 


Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. Een Wish Journey die impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

Wil je meer weten over onze

maatschappelijke activiteiten?