Latentie

Latentie is hoe snel een netwerk reageert op een apparaatverzoek, doorgaans gemeten in milliseconden.