Het belang van datamanagement voor data-driven organisaties
08 september 2022 
2 min. leestijd

Het belang van datamanagement voor data-driven organisaties

Datamanagement zorgt ervoor dat data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is ten behoeve van bedrijfsbeslissingen en -processen. Het goed uitvoeren van datamanagement is dus voor iedere organisatie van essentieel belang en zeker voor data-driven organisaties.

De voordelen van effectief datamanagement

Wanneer het managen van data effectief wordt uitgevoerd vertaalt dit zich in concurrentievoordelen, hogere winst en lagere kosten. Op basis van kwalitatieve data kun je meer efficiëntie bereiken door systemen en processen te optimaliseren op basis van je bevindingen.

Van data tot wijsheid

Om datamanagement succesvol uit te voeren (en data dus optimaal te kunnen gebruiken), moet je allereerst begrijpen hoe iemand van data tot wijsheid komt.

Om dit proces te kunnen schetsen, gebruiken we het DIKW-model. Dit is een bedrijfskundige piramide die exact het proces laat zien van data naar informatie, kennis en uiteindelijk wijsheid.

In het model zie je duidelijk dat data de basis is van de piramide en dus ook de basis voor de andere niveaus is. Zonder data is er ook geen informatie, kennis of wijsheid mogelijk.

Data zijn de ruwe gegevens. Deze kun je verzamelen, filteren en structureren. Wanneer de data wordt weergegegeven naar een herkenbare zaak, wordt het informatie. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd, beoordeeld, geïnterpreteerd en gecombineerd, waarmee kennis wordt gevormd. Wanneer je patronen ontdekt in de informatie en je dit kunt omzetten in voorspellingen op basis van logica spreek je dus van kennis. Met kennis kun je vervolgens communiceren, rapporteren, adviseren en, zoals eerder genoemd, logisch voorspellen.

Op het laatste niveau bereik je wijsheid. Wijsheid is het combineren van alle voorgaande niveaus tot een begrip dat je weet toe te passen in voorspellingen en optimalisaties.

De grootste uitdagingen bij datamanagement

Op basis van data kun je gegronde keuzes maken en slim optimaliseren. Zoals de piramide illustreert is data het fundament van slimme organisaties. Data slim en veilig managen is hier een essentieel onderdeel in, want hoe kom je anders van data tot informatie? Daar ligt dan ook direct een van de grootste uitdagingen: het beveiligen van je data.

Data betrouwbaar en kwalitatief behouden is essentieel wanneer je bedrijfsbeslissingen hierop baseert. Daarnaast dwingen steeds meer wettelijke bepalen je om data beheer te structureren. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de in 2018 ingevoerde AVG, Algemene Wet Gegevensbescherming. Je moet hierdoor precies in kaart brengen welke data je hebt, waar je deze opslaat en hoe lang je de data opslaat. Bij succesvol datamanagement zorg je er dus voor dat je alles inzichtelijk hebt en dat de data in een veilige en beschermde omgeving opgeslagen staat. Vooral als het gaat om privacygevoelige persoonsgegevens.

Daarnaast is de actualiteit van je data erg belangrijk. Wanneer je data niet actief onderhouden wordt middels datamanagement kan het zomaar zo zijn dat belangrijke bedrijfsbeslissingen op basis van verouderde gegevens worden genomen en dus hierdoor niet optimaal zullen uitpakken. Om actualiteit te kunnen waarborgen moet je ook rekening houden met consistentie. Wanneer je dezelfde data opslaat in verschillende systemen, moet je er dus voor zorgen dat de data in alle systemen geüpdatet worden om zo een enkele waarheid te bewerkstelligen.

Data-driven werken

Om data-driven te werken als organisatie is het dus erg belangrijk dat je goed nadenkt over de inrichting van je datamanagementprocessen. Zonder kwalitatieve data is zal je als organisatie nooit wijsheid kunnen vergaren uit je data en daarmee ook niet data-driven kunnen werken. 

Wil je weten waar je nog meer rekening mee moet houden om data-driven te gaan werken? Ons e-book “De route naar een data-driven organisatie” helpt je verder op weg.