Wat is Artificial Intelligence precies? Vooral Computer Vision biedt laagdrempelige kansen
01 maart 2022 
2 min. leestijd

Wat is Artificial Intelligence precies? Vooral Computer Vision biedt laagdrempelige kansen

Over Kunstmatige Intelligentie of Artificial Intelligence (AI) bestaan de nodige misvattingen. De voordelen van de grote AI-rekenkracht en het geautomatiseerd herkennen van afbeeldingen of patronen zijn groot. En toch: het is velen onbekend wat Artificial Intelligence nu precies inhoudt. Hoeveel AI-verschijningsvormen zijn er en wat moet je beslist weten over AI?

 Artificial Intelligence is, heel simpel gesteld, een technologie die enerzijds hetzelfde kan (is aangeleerd) als de mens. Anderzijds gaat AI verder waar het de mens te veel wordt. Zeker als het om het verwerken van grote aantallen gaat én het combineren van informatie uit een groter aantal bronnen. 

De belangrijkste soorten Artificial Intelligence

Als de technologie deze data uit meerdere bronnen verwerkt, doet het dat met behulp van diverse soorten AI. Daarmee is kunstmatige intelligentie vooral de paraplu waaronder diverse technologieën vallen, zoals Symbolic Learning, Machine Learning en Pattern Recognition. Artificial Intelligence is op internet al op de nodige manieren zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van chatbots. Hoewel die nog niet feilloos werken, zorgen ze er wel voor dat sommige ‘problemen’ of vragen van gebruikers sneller zijn te herkennen. Daarmee is vervolgens de dienstverlening aan klanten te verbeteren.


Toepassingsgebieden van Artificial Intelligence

Belangrijke toepassingsgebieden van Artificial Intelligence zijn bijvoorbeeld Text2Speech, Speech2Text, Machine Learning, Computer Vision en Natural Language Processing (NLP). Innovatie is een goede reden om in deze AI-toepassingsgebieden tijd en geld te investeren. Dat geldt zeker wanneer er solide business cases zijn te maken. 

Is Artificial Intelligence-inzet complex?

Is het complex om AI in te zetten? Dat valt reuze mee. Sterker, het is ook al heel laagdrempelig te gebruiken. Veel organisaties zijn er bewust en onbewust mee bezig. Denk maar eens aan HubSpot CRM. De grafieken die dit systeem presenteert, zijn mede gebaseerd op voorspellingen. Achter de schermen is het Artificial Intelligence dat daarvoor de informatie verwerkt.

Kansrijk Computer Vision

Computer Vision is één van de meest laagdrempelige toepassingen van Artificial Intelligence. Zo gebruikt een middelgrote Nederlandse supermarkt fusten voor het aanleveren van groenten. Die fusten arriveren in rolcontainers bij de winkels. Met behulp van Computer Vision maken operators van de supermarkt foto’s van de fusten en rolcontainers zodra deze vertrekken van en retour komen bij het distributiecentrum. De AI-technologie zorgt ervoor dat het tellen van de fusten en rolcontainers geautomatiseerd verloopt. Een ander voorbeeld waar Computer Vision heel veel handmatig werk wegneemt is bij het tellen van hoeveel eitjes een steur legt, ofwel kaviaar. Dat gebeurt nu nog vaak met het menselijke oog, maar dat is te lastig, foutgevoelig én tijdrovend.

Technologie signaleert en beslist

De voorbeelden van waar vooral Computer Vision toepasbaar is, zijn legio. Zo profiteert een beveiligingsorganisatie van de mogelijkheden. Signaleert een sensor een beweging, dan kan AI deze controleren op basis van de beschikbare gegevens én zelf beslissen of het zinvol is om wel of niet uit te rukken naar de locatie waarvan de melding afkomstig is. Uiteindelijk maakt de mens natuurlijk de afweging wat wel/niet te doen, maar de voorselectie bespaart heel veel menselijk uitzoekwerk.

Slimme functies van zelfrijdende tractoren

Zelfrijdende voertuigen? Die hebben de toekomst en ook daarbij speelt Artificial Intelligence een sleutelrol. Maar het zijn niet alleen personenvoertuigen die al zelf kunnen ingrijpen bij een kans op een botsing. Zo bieden zelfrijdende tractoren boeren een grote efficiencykans. Tractoren kunnen, op basis van vision technologie, aan de droogte van de grond herkennen hoe diep ze de grond moeten omploegen of mest dienen te injecteren. Op basis van verschillende variabelen berekent Artificial Intelligence de best passende grondbewerking. Het is kennis die beschikbaar is en mits goed toegepast tot hele mooie en slimme prestaties kan leiden.

Artificial Intelligence en Computer Vision in de praktijk

De kans is groot dat Artificial Intelligence, laagdrempelig of breed toegepast, ook voor jouw organisatie een verschil kan maken. Wil je weten hoe? Download dan hier de whitepaper ‘Artificial Intelligence in de praktijk – 4 voorbeelden van Computer Vision’.